مـهندسین مـشاور برداشـت در سال 1344 تأسیس گردیده و هم اكنون با نزدیك به نیم قرن تجربه، به عنوان یكی از با سـابقه ترین شـركتهای مهنـدسی ایران ، فعالیت دارد و آماده است با بهره گیری از خدمات حدود 50 نفر پرسنل فنی تمام وقت و با احراز بالاترین سطح رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، در زمینه های تخـصصی نقشه برداری و ژئوماتیك به شرح زیر، همكاری نماید :

 • تهیه نقشه شهری دقیق با استفاده از عكس هوایی ( آنالوگ یا رقومی)
 • تهیه نقشه های توپوگرافی منطقه ای با استفاده از عكس هوایی ، یا بصورت مستقیم زمینی
 • تهیه نقشه مسیرهای راه و راه آهن
 • تعیین مسیر و تهیه نقشه خطوط انتقال آب ـ نیرو ـ نفت ـ گاز
 • تهیه نقشه های كاداستر اراضی شبكه های آبیاری و دریاچه سدها با استفاده ازعكس هوایی یا بطریق مستقیم زمینی
 • تهیه نقشه های عكسی (Photo map)
 • نقشه برداری برد كوتاه و فتوترست
 • تهیه نقشه های هیدروگرافی
 • تعیین موقعیت سكوهای حفاری و چاه های نفت و گاز
 • تهیه پروفیل از مسیر خطوط لوله دریائی و خشكی
 • تهیه مقاطع از رودخانه ها
 • تهیه نقشه های As Built دقیق
 • پروژه های ایجاد بانکهای اطلاعاتی كاداستر زراعی وكاداستر شهری
 • پیاده كردن ابنیه و سازه های دقیق
 • اندازه گیری های دقیق و كنترل پروژه های اجرائی
 • تهیه D.T.M.
 • طـراحی و ایجـاد سیستمهای اطلاعات مكانی(G.I.S) و به روز نگهداشتن سیستمهای مزبور
 • ایجاد شبكه های دقیق ژئودزی ماهواره ای G.P.S.
 • میكروژئودزی و رفتار سنجی سدها و سازه های مهم
 • انجام سایر خدمات مهندسی كه به نحوی با ژئودزی، نقشه برداری، فتوگرامتری، هیدروگرافی وG.I.S. درارتباط باشد.


ضمناً این مهندسـین مشـاور به عنوان پـیشرو تهیه نقشه دیجیتال در ایران، نقـشه های مورد نیاز را بصورت دیجیتال و با حداكثر دقت تهیه نمـوده وعلاوه بر برگهای نقشه، نتایج كار را به صورت فایـلهای قابل عـمل در محیط Auto CAD یا Micro Station عـرضه می نـماید بطـوریكه ارتفاعات نقشه ها درارتفاع واقعی خود بوده و نقشه ها بصورت سه بعدی قابل بررسی در مراحل طراحی و پروژه گذاری میباشد.

به روز رسانی: 1390/2/16 20:19:16
مسیر: ریشه > فارسی > درباره ما | چاپ
صفحه های زیر مجموعه: تاریخچه خط مشی كیفیت چارت سازمانی نیروی انسانی تقدیرنامه ها گواهینامه ها گالری عکس تجهیزات
فایل های ضمیمه:
به اشتراک بگذارید: